Kongre başladı

Bilimsel Program

20 EYLÜL 2019, CUMA

13:30 - 14:00

AÇILIŞ

14.00 - 15.00 PANEL 1
Oturum Başkanları: Dr. Nurten Eskiyurt, Dr. Ali Gür
  Yüzyılın Gizemli Hastalığı: Fibromiyalji
Dr. Tansu Arasıl
  Fibromiyaljinin Tedavisi Var mı?
Dr. Ayşegül Ketenci
15:00 -15:30 UYDU SEMPOZYUM 1
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
  Romatoloji Pratiğinde Leflunomid’in Yeri
Dr. İlhan Sezer
15.30 - 16.00 Kahve Arası
16.00 - 16.30 UYDU SEMPOZYUM 2
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
  Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Bütünsel Yaklaşım
Dr. Mehmet Tuncay Duruöz
16.30 - 17.30 PANEL 2
Oturum Başkanları: Dr. Dilşad Sindel, Dr. Vural Kavuncu
  Romatoid Artrit Patogenezinde Yeni Görüşler
Dr. İlhan Sezer
  Romatoid Artritde Hastalık Aktivitesi ve Remisyonun Değerlendirilmesi
Dr. Meltem Melikoğlu Alkan
  Komorbiditeleri Olan Romatoid Artritli Hastada Tedavi
Dr. Gülcan Gürer

21 EYLÜL 2019, CUMARTESİ

08.30 - 09:30 PANEL 3
Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Kamanlı, Dr. İlhan Sezer
  Sistemik Skleroz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
Dr. Remzi Çevik
  Sjögren Hastalığının Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Mehmet Çağlayan
  SLE Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Duygu Tecer
09.30 - 10:30 PANEL 4
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Şendur, Dr. Kenan Akgün
  Nonradyografik Aksiyel Spondiloartiritlerde Klinik ve Görüntüleme
Dr. Özgür Akgül
  Aksiyel Spondiloartritlerde Prognoz Kavramı ve Belirleyicileri
Dr. Nurdan Kotevoğlu
  SPA'da Yeni Tedavi Kılavuzları
Dr. Gönen Mengi
10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 11.30 UYDU SEMPOZYUM 3
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Çalış
  Spondiloartrit Tedavisine Yaklaşım
Dr. Soner Şenel
11.30 - 12.30 PANEL 5
Oturum Başkanları: Dr. Lale Cerrahoğlu, Dr. Zuhal Altay
  Psöriyatik Artritte Tedavi Güncellemesi
Dr. Kemal Nas
  Behçet Hastalığında Ayırıcı Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Zafer Günendi
  FMF Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Dr. Yunus Durmaz
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 PANEL 6
Oturum Başkanı: Dr. Ayşegül Ketenci, Dr. Remzi Çevik
  RA'da Konvansiyonel DMARD Tedavisi: Kime? Hangi Tedavi?
Dr. Nilay Şahin
  RA'da TNF Blokerleri ve Biyobenzerlerin Farklılıkları
Dr. Erhan Çapkın
  RA'da Kime, Neden ve Ne Zaman Biyolojik Ajan Tedavisi
Dr. Kemal Erol
14.30 - 15.00 Kahve Arası
15.00 - 15.30 UYDU SEMPOZYUM 4
Oturum Başkanı: Dr. Sami Hizmetli
  Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşam Verileri ile 9.5 Yılda Tofasitinib
Dr. Ali Şahin
15.30 - 16.30 PANEL 7
Oturum Başkanları: Dr. Berrin Durmaz, Dr. Güneş Yavuzer
  Osteoartrit Patogenezinde Enflamasyonun Rolü
Dr. Ayşe Enginar
  Osteoartrit Tedavisinde Hastalık Seyirini Değiştirebiliyor muyuz?
Dr. Pınar Borman
  Osteoporoz Tedavisinin Projeksiyonu: İlaç Kesimi, Kombinasyon, Ardışık Tedaviler
Dr. Dilşad Sindel
16.30 - 17.30 PANEL 8
Oturum Başkanları: Dr. Halil Koyuncu, Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
  Enflamatuar Romatolojik Hastalıklarda Beslenme
Dr. Ülkü Uçar
  Ürik Asit Dost mu Düşman mı? Gut Tanı ve Tedavisi
Dr. Erkan Kozanoğlu
  Gut Dışı Kristal Artropatiler
Dr. Ümit Dündar
17.30 - 18.15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Ece Kaptanoğlu, Dr. Ahmet Karadağ

22 EYLÜL 2019, PAZAR

09.00 - 10.00 PANEL 9
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Demir, Dr. Havva Çalış
  Özel Durumlarda Romatizmal İlaçların Kullanımı: Gebelik, Emzirme, Cerrahi ve Kronik Hepatit
Dr. Kıvanç Cengiz
  Biyolojik Tedavilerde Tedavi Öncesi ve Sonrası Olguların Değerlendirilmesi
Dr. Sevcan Uğur
  Biyolojik Tedavilerde Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz? Yan Etkiler Nelerdir ?
Dr. Gamze Kılıç
10.00 - 11.00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Dr. Özlem Şahin, Dr. Sevil Ceyhan Doğan
  Romatizmal Hastalıklarda NSAİD'lerin Akılcı Kullanımı
Dr. Hatice Reşorlu
  Romatizmal Hastalıklarda Akılcı Steroid Kullanımı
Dr. Fatma Gül Ülkü Demir
11.00 - 11.30

KAPANIŞ