Kongre başladı

Bilimsel Kurul

Toplantı Başkanı

Dr. Sami Hizmetli

TRASD Sivas Şubesi

Dr. Sami Hizmetli (Başkan)
Dr. Ece Kaptanoğlu (Başkan Yrd.)
Dr. Özlem Şahin
Dr. Emrullah Hayta
Dr. Sevil Ceyhan Doğan